TERMENI ȘI CONDIȚII

Mențiuni juridice

Comunicările în format electronic nu includ elementele esențiale încheierii unui contract valabil, nu reprezintă o ofertă de a contracta și nici intenția de a obliga Banca la acordarea unei facilități de finanțare, a unui alt produs sau prestarea unui serviciu.

Acceptarea de către destinatar a termenilor și condițiilor prezentate în cadrul mesajelor electronice nu va fi considerată drept încheierea valabilă a unui contract.

Produsele şi serviciile descrise în websiteul bonuscard.ro sunt proprietatea exclusivă a Garanti Bank. De asemenea, Garanti Bank deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Garanti Bank.

Garanti Bank depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site. Cu toate acestea, Garanti Bank nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici este rugată să contacteze oricare din unitaţile Garanti Bank pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Garanti Bank îşi rezervă dreptul ca accesul la produsele şi serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricţii faţă de anumite persoane sau în anumite zone/ţări.

Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat de către Garanti Bank unei persoane dacă legea din ţara sa de origine sau din orice altă ţară care are legatură cu persoana în cauză, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în ţara de la care se stabileşte conexiunea.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal – Garanti Bank, precum şi realizarea de link-uri către portalul băncii, fără acordul în prealabil din partea băncii, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Garanti Bank să faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.


Politica de utilizare a cookie-urilor

Pentru a-ţi furniza o experienţă mai bună de navigare, acest site utilizează cookie-uri. Cu ajutorul lor, obţinem feedback valoros cu privire la eficienţa site-ului şi reuşim să ne adaptăm conţinutul în funcţie de nevoile vizitatorilor noştri. Prin continuarea sesiunii, îţi exprimi acordul în vederea folosirii cookie-urilor. Dacă vrei să afli mai multe despre cum sunt plasate, utilizate şi administrate, poţi să citeşti informaţiile legate de politica de utilizare a cookie-urilor.


Prelucrarea datelor personale

Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele participanților la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor GARANTI BANK SA. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câștigătorilor acestei promoții, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii GARANTI BANK SA, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor.

Fiecare participant la promoție este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre GARANTI BANK SA în scop de marketing și are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a GARANTI BANK SA , adresând o cerere scrisă către Organizator, la adresa: Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Clădirea F, Et. 5 si 6, sector 2, București.

La cererea participanților, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

GARANTI BANK prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 16842 si 16849, transmisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GARANTI BANK SA se angajează să pastreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația aplicabilă în vigoare.

Participanții la campanie au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18.).


Pentru informaţii suplimentare, te rugăm să ne contactezi folosind datele de mai jos:

Garanti Bank S.A.

Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5
Business Center, Novo Park 3
Cladirea F, Et. 5 şi 6, Sector 2, Bucuresti
Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009
Cod de înregistrare fiscală RO 25394008
Înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16842 şi 16849
Telefon: + (40-21) 208 92 60
Fax: + (40-21) 208 92 86

De asemenea, sunând la serviciul nostru de call center 0800 80 1234 (apel gratuit din orice reţea de telefonie fixă) sau la 021 200 9494 (număr cu tarif normal), disponibil zilnic între 9:00 şi 22:00, poţi afla informaţii despre produsele şi serviciile Garanti Bank şi ne poţi transmite sugestiile şi întrebările tale.